Asuntomarkkinat 2023

Kurvinen Antti

Antti Kurvinen

Tutkijatohtori

Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta

Kurvinen Antti

Antti Kurvinen

Tutkijatohtori

Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta

Antti Kurvinen on tutkijatohtori Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa/Rakennetun ympäristön tiedekunnassa sekä vieraileva tutkija Helsingin yliopiston Kestävät kaupunkisysteemit –tutkimusryhmässä. Hänen erityisosaamisaluettaan ovat erilaisten rakentamis- ja kiinteistötalouteen liittyvien ilmiöiden laskennallinen mallintaminen sekä aineistoihin pohjautuvat empiiriset analyysit. Uransa aikana Antti on korjausrakentamisen lisäksi tutkinut mm. rakennuskannan kehitystä, kiinteistökehittämisen ulkoisvaikutuksia sekä mahdollisuuksia pienentää rakennuskannan energiankulutusta ja päästövaikutuksia. Antilla on myös mittavaa kansainvälistä kokemusta Yhdysvalloista sekä Ruotsista, joissa kummassakin hän on työskennellyt vierailevana tutkijana yli kahden vuoden ajan. Lisäksi hänellä on pitkäaikaista kokemusta mm. erityisesti täydennysrakentamiseen liittyvästä konsultoinnista.